Használati útmutató

 

blogjóóó1blogjóó2

Összeszerelés

Motoregység

Fogantyú felszerelése

 1. Helyezze a fogantyú alsó részét a motoregység kapcsolócsövének gumikarmantyújára (5).

 2. Helyezze a fogantyút a fogantyú alsó részére, és a két részt rögzítse csavarokkal, alátétkarikákkal és rugós alátétgyűrűkkel.

Védőpajzs felszerelése

 1. A kis fémlemezt (6-2) helyezze a védőpajzs (6-3) alá.

 2. 4 csavarral (6-1) rögzítse az osztott nyélhez.

Vágókés felszerelése

 1. Szerelje le a védőpajzson lévő kis vágásvédőt.

 2. Húzza ki a sasszeget (8-8), és távolítsa el a karimát (8-5).

 3. A vágókést (8-4) helyezze úgy a menesztőtárcsára (8-2), hogy a vágókés furata pontosan illeszkedjen a menesztőtárcsa vezetőkörére.

 4. A karimát (5) oly módon dugja a vágókésre, hogy a lapos oldal a vágókésre mutasson.

 5. A rögzítőanyát (7) csavarja a meghajtótengely (1) vezetőcsapjára. Ehhez az imbuszkulcsot (3) dugja az erre szolgáló furatba, és a kulccsal balra forgatva húzza meg.

 6. Az anyát rögzítse a sasszeggel.

 7. A kisebb vágásvédőt szerelje vissza a védőpajzsra.

Szálorsófeltét

A szálorsó (7) felszerelése

 1. A sasszeget és a karimát távolítsa el.

 2. Az imbuszkulcsot helyezze a menesztőtárcsa furatába, és szálorsót csavarja fel balra forgatva a meghajtótengely vezetőcsapjára.

 3. A menesztőtárcsát rögzítse az imbuszkulccsal,

hogy a szálorsót kihúzhassa.

A vállheveder beállítása

 1. A vállhevedert előbb a bal vállán vesse át.

 2. A zárókampót akassza be a fülbe (1-2).

 3. A vállheveder hosszúságát néhány lengő mozdulattal

vizsgálja meg anélkül, hogy a motort beindítaná.

A szálorsófeltétnek vagy a vágókésnek a talajjal párhuzamosan kell futniuk.

Teljes készlet

Az osztott nyél felszerelése

 1. A rögzítőanyát (9-1) oldja ki, és a sasszeget kissé húzza ki (9-2).

 2. Az alsó osztott nyelet a védőpajzzsal dugja a felső osztott nyélbe a bordástengelyt vezesse be a sas- szeg oldalába. (9-3).

 3. A sasszeget ismét (10-1) engedje el, és az alsó osztott nyelet rögzítse a rögzítőanyával (10-2).

Az osztott nyél leszerelése

 1. A rögzítőanyát (9-1) oldja ki, és a sasszeget kissé húzza ki (9-2).

 2. Az alsó osztott nyelet a védőpajzzsal húzza ki a felső osztott nyélből (10-3).

Az osztott nyél hosszabbítóját szerelje fel a magassági ágnyesőre és a sövénynyírófeltétre

 1. Az osztott nyél hosszabbítójának bordástengelyét dugja be a magassági ágnyesőbe vagy a sövénynyírófeltétbe (3-1, 4-1).

 2. A csavart (3-2, 4-2) dugja be a lyukba és húzza meg.

Magassági ágnyesőfeltét

A láncvezető sínt és a fűrészláncot szerelje fel.

 1. Csavarja le a rögzítőanyát (13-1), és vegye le a borítást (13-2).

 2. A láncfeszítő csavart (13-3) csavarja az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg a láncfeszítő csap (13-4) a csavarmenet hátsó végéhez kerül.

 3. Helyezze a fűrészláncot a láncvezető sín körben futó vezetőhornyába (14).

Ennek során ügyeljen a láncszemek helyes futás- irányára (16).

 1. Helyezze fel a láncvezető sínt. A láncfeszítő csapnak (15-1) a láncvezető sín megfelelő láncfeszítő furatába kell kapaszkodnia.

 2. A beépítés során ügyeljen arra, hogy a láncszemek helyesen illeszkedjenek a vezetőhoronyra és a lánc- kerékre.

 3. A burkolatot (13-2) helyezze vissza, és a rögzítőanyát (13-1) húzza meg erősen.

 4. A fűrészláncot a „Fűrészlánc megfeszítése” fejezet- ben leírt módon húzza meg.

  A fűrészláncot feszítse meg.

 1. A rögzítőanyát (13-1) lazítsa ki legfeljebb 1 fordulattal.

 2. A vezetősínt kissé emelje meg, és a láncfeszítő csavart (13-3) forgassa az óramutató járása szerinti irányba, míg a megfelelő láncfeszességet el nem éri.

 3. A fűrészlánc helyesen van megfeszítve, ha a láncfeszítő sín közepén kb. 3-4 mm-rel megemelhető (16).

 4. Ha a fűrészlánc túl erősen van megfeszítve, akkor a láncfeszítő csavart forgassa az óramutató járásával ellentétes irányba.

 5. Ellenőrizze, hogy a láncszemek helyesen fekszenek a láncvezető sín vezetőhornyában.

 6. A rögzítőanyát ismét húzza meg erősen.

  Sövénynyírófeltét

 1. A sövénynyírófeltét hajlását az optimális alkalmazáshoz át lehet állítani.
 2. Az állítókart lazítsa ki (11-1).

 3. A készüléket döntse a kívánt pozícióba.

 4. Az állítókart húzza meg.

 5. Munka előtt a védősíneket (12) vegye le.

Üzemanyag-keverék elkészítése

 1. Benzint és 2 ütemű olajat megfelelő tartályban a táblázat szerint adja hozzá.

 2. Mindkét részt alaposan keverje össze.

Keverési folyamat : Benzin Keverékolaj

25 rész benzin 1 liter 40 ml

1 rész 3 liter 120 ml

2 ütemű,keverékolaj 5 liter 200 ml

Üzembe helyezés

A motor indítása

 1. A START/STOP kapcsolót (19-4) állítsa START ál- lásba.

 2. Nyomja meg a gázfogantyú záróbillentyűjét (19-5), és egyidejűleg működtesse a gázszabályozó kart (19-6).

 3. A szívatókart (19-1) állítsa CHOKE (szívató) állásba.

 4. Az üzemanyag-szivattyút (19-3) nyomja meg többször (10-szer) erősen, amíg benzinhab látszódik a beszívószivattyúban.

 5. Az indítókötelet (19-2) lassan ellenállásig húzza ki, majd gyorsan és erősen húzza ki tovább. Az indító- kötelet ne húzza ki teljesen, és az indítófogantyút engedje lassan vissza, hogy az indítókötél helyesen legyen feltekerve.

 6. Ismételje meg ezt a folyamatot, amíg a motor hallhatóan és rövid ideig beindul.

 7. Amint a motor beindul, a szívatót állítsa RUN (működés) állásba.

 8. Az indítókötelet húzza ki, amíg a motor beindul.

 9. Ha a motor nem indul be, ismételje meg az 1-8 lépéseket.

 10. Ha a gázszabályozó kart elengedi, akkor a motor üresjáratban fut.

Melegindítás

 1. A gyújtáskapcsolót állítsa START állásba.

 2. A szívatót állítsa RUN (működés) állásba.

 3. A gázszabályozó kart ugyanúgy rögzítse, mint a „hidegindításnál”.

 4. Az indítókötelet legfeljebb 6-szor gyorsan húzza meg – a motor gyorsan beindul. A gázszabályozó kart tartsa teljesen benyomva, amíg a motor nem jár simán.

Ha a motor nem indul el.

-A szívatót állítsa RUN (működés) állásba.

– Az indítókötelet 5-ször húzza meg.

Ha a motor továbbra sem indul be:

– 5 percig várjon, majd még egyszer teljesen lenyomott gázszabályozó karral próbálja meg.

Biztonsági útmutatások

 • Viseljen célszerű munkaruházatot.

 • A munka során ügyeljen arra, hogy biztonságosan álljon.

 • A készüléket mindig kétkezesen működtesse.

 • A testét és a ruházatát tartsa távol a vágószerszámtól.

 • Harmadik személyeket tartson távol a veszélyes területről.

 • A szálorsófeltétet sohase tartsa térdmagasság felett,

 • ha a készülék működésben van.
 • Lejtőn végzett kaszálási munkáknál mindig a vágó- szerszám alatt álljon.

 • Sohase dolgozzon sima, csúszós dombon vagy lejtőn.

 • A készüléket sohase használja gyúlékony folyadékok vagy gázok közelében.

 • Robbanás- és tűzveszély!

Idegen testtel való érintkezés után:

 • a motort kapcsolja ki,

 • a készüléket vizsgálja meg, hogy nem sérült-e meg.

Azok akik a szegélynyíró használatában nem jártasak, a alkalmazást kikapcsolt motorral gyakorolják.

Vágókéssel végzett munka

 • Munka során a készüléket mindig mindkét kezével szilárdan tartsa.

 • Ügyeljen arra, hogy biztosan álljon. A lábait tartsa kényelmes terpeszállásban, és mindig számoljon a lehetséges visszaütéssel.

 • Ne becsülje túl magát, és a munka során mindig örizze meg az egyensúlyát.

 • A vágás megkezdése előtt a vágókésnek el kell érnie a teljes munkafordulatszámot.

Szabad vágáskor kövek és törmelék vágódhat fel, és súlyos sérülésekhez vezethet. Ügyeljen rá, hogy a védőpajzs biztosa legyen felszerelve. Ha a forgó részek (vágókés) nincsenek helyesen rögzítve, az súlyos balesetekhez vezethet. A munka megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a vágókés stabilan illeszkedik-e.

Nyírás

 • Döntse kissé előre a készüléket, és mozgassa alkalmas és egyenletes sebességgel jobbról balra. Így a levágott anyag a már lekaszált területre hullik.

 • A magas fűt és a sűrűbb növényzetet fokozatosan vág- ja. Ehhez előbb a levágandó anyag felső részét rövidítse le oly módon, hogy a készüléket jobbra mozgatja. Ezután ellenirányú mozgásban a készüléket vezesse bal felé, és kaszálja le az alsó részt.

 • Lejtőn végzett munkáknál fokozatosan járjon el. Kaszáljon le egy sávot a lejtővel párhuzamosan, majd menjen vissza a lekaszált területen át, és kaszálja le a következő sávot.

 • A motor fordulatszámát és a vágásmélységet igazítsa hozzá a mindenkori adottságokhoz. Ha a motor fordulatszáma túl alacsony, akkor növényzet kerülhet a vágószerszámba vagy beszorulhat.

 • Ha a vágószerszámba fűágak vagy más tárgyak kerülnek, vagy a készülék szokatlanul vibrál, akkor azonnal kapcsolja ki a motort és ellenőrizze a készüléket.

 • Laza kúpfogaskerék-sorozat a tengelykapcsoló sérüléséhez vezethet.

 • A beszorult levágott anyagot sohase járó vágókés mellett távolítsa el. Ezért várja meg, amíg a vágókés leáll.

 • Ha a vágókés tompa, törött vagy meghajlott, akkor eredeti pótalkatrészre cserélje ki.

Szegélynyírás

Döntse kissé előre a készüléket, és mozgassa alkalmas és egyenletes sebességgel balról jobbra.

A legjobb vágási eredményeket akkor kapja, ha száraz füvet vág.

A vágószálat ne vezesse közvetlenül falak és kőlapok mentén, mert különben a vágószál túl erősen használódik.

A magasabb füvet és a sűrűbb növényzetet fokozatosan vágja, hogy a szálorsó ne tömődjőn el.

A motor fordulatszámát és a vágásmélységet igazítsa hozzá a mindenkori adottságokhoz. Ha a motor fordulatszáma túl alacsony, akkor növényzet kerülhet a vágószerszámba vagy beszorulhat.

Ha a vágószerszámba fű, ágak vagy más tárgyak kerülnek, vagy a készülék szokatlanul vibrál, akkor azonnal kapcsolja ki a motort és ellenőrizze a készüléket.

Laza kúpfogaskerék-sorozat a tengelykapcsoló sérüléséhez vezethet.

A vágószál a szálorsófeltét kikapcsolása után szabadon fut. Ezért várja meg, amíg a szál leáll, mielőtt a készüléket újra bekapcsolja.

Ha a szálorsó kiürül, akkor cserélje ki eredeti szálorsóval.

A vágószál meghosszabbítása

 1. A motort járassa teljes gázzal, és a szálorsót érint- se a talajhoz.

  A szál automatikusan meghosszabbodik.

Magassági ágnyesővel végzett munka

A magassági ágnyesővel végzett munkánál szakszerütlen alkalmazás esetén arész visszaüthet. Ennek elkerülésére:

 • a magassági ágnyesőt mindig mindkét kezével tartsa,

 • a vágáshoz csak járó fűrészlánccal kezdjen hozzá,

 • A jobb irányítás érdekében a láncvezető sín alsó szélével fűrészeljen. Ennek során a magassági ágnyesőt minél laposabban helyezze el.

 • Sohase fűrészeljen a láncvezető sín hegyével

 • A felső széllel való fűrészelés visszaütést okozhat a fűrésznél, ha a fűrészlánc beszorul vagy a fában kemény tárgyba ütközik.

 • Csak helyesen élezett és megfeszített fűrészlánccal

 • dolgozzon.

 

A láncfeszültség ellenőrzése

 • A láncfeszültséget gyakran ellenőrizze, mivel a fűrészláncok megnyúlnak.

 • Hideg állapotban a fűrészláncnak a vezetősín alsó oldalához kell illeszkednie, úgy, hogy csak kézzel legyen keresztülhúzható.

Sövénynyíróval végzett munka

A sövénynyírót döntse meg a kívánt mértékben.

A maximális vágásátmérő függ a fa fajtájától, korától, nedvességtartalmától és keménységétől. Ezért a nagyon vastag ágakat a sövénynyíróval való vágás előtt rövidítse le a megfelelő hosszúságra.

A sövénynyíró a kétoldalú késének köszönhetően előre és hátra, vagy ingamozgással az egyik oldalról a másikra vezethető.

Előbb a sövény oldalait vágja le, és csak azután a felső szélét.

A sövényt alulról felfelé nyírja.

A sövényt trapézformában nyírja. Ez megakadályozza a sövény alsó részének fényhiány miatti felkopaszodását.

Feszítsen ki egy irányzsinórt a sövény hosszában, ha a felsőszélt egyenletesen akarja megnyesni.

Karbantartás és ápolás

 1. A fűrészláncot ellenőrzéskor kézzel kissé húzza át,hogy a láncfogaskeréken és a láncvezető sínben helyesen feküdjön.

 2. Ha szükségessé válik a fűrészlánc után feszítése, lásd a „Fürészlánc feszítése” szakaszt.

Motoregység

A légszűrő tisztítása

 1. A csillagcsavart távolítsa el, a fedelet vegye le és alégszüröt vegye ki (20).

 2. A légszűrőt szappanos vízzel tisztítsa. Ne használjon benzint.

 3. A légszűrőt hagyja megszáradni.

 4. A légszűrőt fordított sorrendben szerelje be.

Az üzemanyagszűrőt cserélje ki.

 

 1. A tanksapkát teljesen vegye ki.

 2. A meglevő üzemanyagot megfelelő tartályba ürítse.

 3. Drótkampóval húzza ki a szűrőt a tartályból.

 4. A szűrőt forgó mozdulattal húzza le.

 5. A szűrőt cserélje ki.

A porlasztó beállítása

A porlasztót a gyárban optimálisan beállítják.

A gyújtógyertya cseréje

A gyújtógyertya elektródhézaga (21) = 0,635 mm [0,025 ].

 1. A gyújtógyertyát 12-15 Nm nyomatékkal húzza meg.

 2. A gyújtógyertya csatlakozófejét helyezze fel a gyújtó- gyertyára.

Szálorsófeltét

Cserélje ki a szálorsót

 1. Nyomja le a szálorsófedél mindkét rögzítőjét, és vegye le a szálorsófedelet (22).

 2. A szálorsót vegye ki a szálorsófedélből.

 3. Távolítsa el a szennyeződést és a fűmaradványokat.

 4. Fűzze be az új szálorsó vágószálainak végeit a szálorsófedél erre szolgáló nyílásaiba.

 5. Helyezze be a rugós szálorsót a szálorsófedélbe. Ügyeljen rá, hogy a vágószálak ne szoruljanak be, és kb. 9 cm-t húzzon ki az orsóból.

 6. Tegye fel a szálorsófedelet a szálorsóra. A szálorsófedél mélyedéseinek a rögzítések felett kell lenniük. A szálorsófedelet nyomja le, amíg be nem kattan.

A szállevágó cseréje

 1. Csavarja ki a csavarokat, és vegye le a régi szállevágót (23).

 2. Csavarja be az új szállevágót.

 3. A csavarokat ne húzza meg túl erősen.

A szállevágó élezése

 1. A szállevágót válassza le a védőpajzsról.

 2. A szállevágót rögzítse egy satuban, és lapos reszelővel élezze meg.

Csak egy irányba reszeljen!

Magassági ágnyesőfeltét

Töltsön be fűrészláncolajat

A magassági ágnyeső olajtartályát nem fűrészláncolajjal

megtöltve szállítják.

A fűrészláncolaj nélküli használata a fűrészlánc és a láncvezető sín károsodásához vezet.

A lánc élettartama és vágásteljesítménye az optimális kenéstől függ. Működés során a fűrészlánc automatikusan kap olajkenést.

A magassági ágnyesőt helyezze megfelelő alapra.

 1. Csavarja le a zárat (17-1).

 2. Az olajtartályt töltse meg biológiailag lebomló fűrészláncolajjal. A töltés megkönnyítésére használjon tölcsért.

A töltés során ügyeljen arra, hogy az olajtartályba ne

kerüljön szennyeződés.

 1. Csavarja vissza a zárat.

 2. Sohase használjon újrahasznosított vagy fáradt olajat. Fűrészláncokhoz nem engedélyezett olaj alkalmazása esetén a garancia érvényét veszti.

A lánckenés vizsgálata

Az automatikus lánckenés működésének vizsgálata oly módon, hogy a magassági ágnyesőt bekapcsolja, és a hegyével egy karton vagy papír irányába a talajon tartja.

 

Ha a vizsgálat során növekvő olajnyom mutatkozik, akkor az olajautomatika kifogástalanul működik.

Ha teli olajtartály ellenére nincs olajnyom

  • Tisztítsa meg az olajlefolyó csatornát és a láncfeszítő furatot

  • A lánckenést „A láncfeszültség szabályozása” fejezetben leírt módon állítsa be.

Fűrészlánc és láncvezető sín

A fűrészlánc és a láncvezető sín nagy igénybevételnek és kopásnak van kitéve. A fűrészláncot és a láncvezető sínt haladéktalanul cserélje ki, ha a kifogástalan működés nincs biztosítva.

A fűrészlánc élezése

A fűrészláncot meg kell élezni, ha

 • fűrészpor helyett csak fapor kerül ki

 • a magassági fanyesőt a fa átvágása közben nyomni kell.

A tapasztalatlan felhasználó számára. A fűrészláncot élesíttesse szakemberrel vagy a vevőszolgálattal.

Ha a fűrészláncot saját maga élezi, tartsa be a következő értékeket, és használja a tartozék kerek reszelőt (további külön tartozékok a szakkereskedelemben kaphatók) Fűrészlánca élezéséhez láncélező készüléket javasolunk.

Lánckerék

A lánckerék igénybevétele különösen nagy. Vizsgálja felül rendszeresen a lánckerék fogait elhasználódásra vagy sérülésre.

A lánckereket és a láncvezető sín rögzítését kefével

tisztítsa meg.

Sövénynyírófeltét

Állítsa be a vágóberendezést.

A csúszóhézagot állítsa utána, ha

levágott anyag szorul be a kések közé,

a hézag a vágóberendezés rendes elhasználódása következtében huzamosabb használat után kitágult.

vágási eredmények érdekében a csúszóhézagot a pengék és a kard között helyesen kell beállítani.

 1. Oldja ki az anyákat a vágóberendezés tetején (11-2).

 2. Enyhén húzza meg az alsó csavarokat (11-3) (előzőleg kissé lazítsa meg őket).

 3. A csavarokat forgassa negyed-fél fordulattal az óra- mutató járásával ellentétes irányba.

 4. A csavarokat rögzítse a csavarhúzóval, és az anyákat erősen húzza meg.

A csúszó hézag helyesen van beállítva, ha a csavar- fej alátétkarikája kézzel még könnyen ide-oda mozgatható.

 1. A vágóberendezést környezetbarát kenőolajjal kenje.

 

A lengőfej kenése

A lengőfejet 20 üzemóránként a három zsírzógombon (18) környezetbarát kenőzsírral kenje meg.

Tisztítás

 • Minden mozgó részt rendszeresen tisztítsa meg.

 • A házat puha kefével vagy száraz ruhával tisztítsa meg.

 • Ne tisztítsa a készüléket folyó vízzel vagy nagynyomá tisztítóval.

 • A műanyag alkatrészekhez ne használjon oldószereket (benzin, alkohol stb.), mert ezek a műanyag alkatrészeket károsíthatják.

 • A fogantyúkat tartsa olajtól és zsírtól mentesen. Vizet, oldószereket és polírozószereket nem szabad alkalmazni.

 • Ügyeljen rá, hogy a szellőzőnyílások a motor hűtése érdekében szabadon maradjanak (túlmelegedés veszélye).

Tárolás

Hosszabb tárolás előtt (áttelelés) a benzintankot űrítse ki.

A benzintankot csak a szabadban ürítse ki.

A motort tárolás előtt hagyja kihűlni.

 1. Az üzemanyagtankot ürítse ki.

 2. A motort indítsa el. és üresjáratban járassa, amíg le nem áll.

 3. A motort hagyja lehűlni.

 4. A gyújtógyertyát gyújtógyertyakulccsal forgassa ki.

 5. Egy teáskanálnyi 2 ütemű olajat töltsön az égéstérbe.

 6. Az olajnak a motor belsejében való elosztásához az indítókötelet többször lassan húzza meg.

 7. A gyújtógyertyát ismét csavarja be.

 8. A készüléket gondosan tisztítsa meg és tartsa karban.

 9. A készüléket száraz, fagymentes helyen tárolja.

Kombi szett, fűkasza, bozótvágó, láncfűrész, sövényvágó