• Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági utasításokat tartsa be. Amennyiben a biztonsági utasításokat ésa szakszerû kezelésre vonatkozó útmutatásokat nem tartja be, nem vállalunk felelõsséget az ebbõl adódó személyi vagy anyagi károkért. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság/garancia is.
  • A készülék nem játékszer. Tartsa távol a készüléket gyermekektõl és háziállatoktól.
  • Ne hagyja a csomagolóanyagot felügyelet nélkül heverni, mert veszélyes játékszerré válhat kisgyermekek kezében.
  • Óvja meg a készüléket szélsõséges hõmérséklettõl, közvetlen napsütéstõl, erõs rázkódástól, magas páratartalomtól, nedvességtõl, éghetõ gázoktól, gõzöktõl és oldószerektõl.
  • Ne tegye ki a készüléket erõs mechanikai igénybevételnek.
  • Ha már nem biztonságos a készülék további használata, vonja ki a használatból, és akadályozza meg a véletlen használatát. A biztonságos használat akkor nem lehetséges már, ha a készülék:- látható sérülést szenvedett,
   – már nem mûködik rendeltetésszerûen,
   – hosszabb idõn keresztül kedvezõtlen körülmények között volt tárolva, vagy- szállítás közben erõs igénybevételnek volt kitéve.
  • Kezelje óvatosan a készüléket. Ütõdéstõl, ütéstõl vagy akár kis magasságból történõ leeséstõl is megsérülhet.
  • Ne nyissa fel és ne szedje szét a terméket (kivéve a jelen útmutatóban szereplõ, az elemek betételére és cseréjére vonatkozó tevékenységet).
  • A készüléket csak zárt térben szabad használni, tehát a szabadban nem. Kerülje el, hogy nedvesség kerüljön a készülékre, pl. fürdõszobában.
  • A készüléket csak mérsékelt klímában használja, trópusi klímában ne.
  • Ne használja azonnal a készüléket, ha hideg helyrõl egy meleg helyiségbe vitte. A közben keletkezõ kondenzvíz bizonyos körülmények között tönkreteheti. Hagyja a terméket elõször szobahõmérsékletre melegedni, mielõtt csatlakoztatná és használná. Ez adott esetben több óráig is eltarthat.
  • Iskolákban és más oktató intézményekben, hobbi- és barkácsmûhelyekben a terméket csak szakértõ, felelõs személyzet jelenlétében szabad használni.
  • Az elemek/akkuk berakásakor ügyeljen a helyes polaritásra.
  • Vegye ki az elemeket/akkukat, ha a készüléket hosszabb ideig nem fogja használni a kifolyt telepek által okozott károk elkerülése érdekében. A kifolyt vagy sérült elemek/akkuk a bõrrel érintkezve marási sérüléseket okozhatnak. Ha sérült elemekkel/akkukkal kell foglalkoznia, viseljen védõkesztyût.

Az elemek berakása

1. Vegye le a digitális ébresztõóra hátoldalán lévõ elemtartó rekesz fedelét.

2. Tegyen be három 1,5 V-os mikroelemet (nem szállítjuk vele) az elemtartó rekeszbe helyes polaritással (a plusz/+ és minusz/- jelet a tartóban vegye figyelembe).

3. Zárja vissza az elemtartó rekeszt.

Felállításésszerelés

A digitális ébresztõórát vízszintes, stabil, megfelelõ méretû felületen kell felállítani. Értékes bútorokon való elhelyezésnél megfelelõ alátétet kell alkalmazni, a karcolási nyomok elkerülésére.

Beállítás

a) Óraidõésdátumbeállítása

1. Tartsa a MODE (7) gombot nyomva, amíg az idõzóna kijelzés nem villog.

2. Nyomja meg az UP (8) gombot, vagy a DOWN (9) gombot, ha az idõzóna beállítást meg akarja változtatni. Nyomja meg a MODE gombot a beállítás jóváhagyására. Az órák kijelzése villog.

3. Nyomja meg az UP vagy DOWN gombot, az óra beállítás módosítására. Nyomja meg aMODE gombot a beállítás jóváhagyására. A percek kijelzése villog.

4. Nyomja meg az UP vagy DOWN gombot, a perc beállítás módosítására. Nyomja meg aMODE gombot a beállítás jóváhagyására. Az év kijelzése villog.

5. Nyomja meg az UP vagy DOWN gombot, az év beállítás módosítására. Nyomja meg aMODE gombot a beállítás jóváhagyására. A hónap kijelzés villog.

6. Nyomja meg az UP vagy DOWN gombot, a hónap beállítás módosítására. Nyomja meg aMODE gombot a beállítás jóváhagyására. A nap kijelzés villog.

7. Nyomja meg az UP vagy DOWN gombot, a nap beállítás módosítására. Nyomja meg aMODE gombot a beállítás jóváhagyására. A digitális ébresztõóra ezután visszatér a normál kijelzési módba.

Az évszám kijelzése a fent leírtak szerint beállítási módban lehetséges.

Azébresztésiidõbeállítása

 1. NyomjaazALARM(11)gombot,azAlarm1(1.ébresztés)módbakapcsoláshoz.
 2. Tartsa a ALARM gombot nyomva, amíg az órák kijelzése nem villog.
 3. Nyomja meg az UP (8) gombot, vagy a DOWN (9) gombot, az ébresztés órájának beállításához. Nyomja meg a ALARM gombot a beállítás jóváhagyására. A percek kijelzése villog.
 4. Nyomja meg az UP vagy a DOWN gombot, az ébresztés perceinek beállítására. Nyomja meg az ALARM gombot a beállítás jóváhagyására. Az ébresztés ismétlés villog.
 5. Nyomja meg az UP vagy DOWN gombot, az ébresztés ismétlés megváltoztatására. Nyomja meg az ALARM gombot a beállítás jóváhagyására. Ekkor elhagyja a beállítási üzemmódot.
 6. Nyomja az ALARM gombot kétszer, ezzel a 2. ébresztési idõ beállítási módba kapcsol.
 7. Tartsa a ALARM gombot nyomva, amíg az órák kijelzése nem villog.
 8. Nyomja meg az UP vagy DOWN gombot, az óra beállítás módosítására. Nyomja meg azALARM gombot a beállítás jóváhagyására. A percek kijelzése villog.
 9. Nyomja meg az UP vagy DOWN gombot, a perc beállítás módosítására. Nyomja meg azALARM gombot a beállítás jóváhagyására. Az ébresztés ismétlés villog.

10. Nyomja meg az UP vagy DOWN gombot, az ébresztés ismétlés megváltoztatására. Nyomja meg az ALARM gombot a beállítás jóváhagyására. Ekkor elhagyja a beállítási üzemmódot.

12/24óráskijelzésimódátkapcsolása

1. opció

1. Nyomja meg az UP gombot, amikor az óra LC kijelzõjén az óraidõ látható, ekkor az óraidõ 12 vagy 24 órás kijelzési formája között kapcsolhat át.

2. opció:

 1. Nyomja az ALARM gombot, az ébresztés módba való lépéshez.
 2. Nyomja meg az UP gombot, ha az óra LC kijelzõjén az ébresztési idõ látható, ekkor átkapcsolhat az óraidõ 12 vagy 24 órás kijelzési formája között.

Ébresztés ill. ébresztõ hangjel leállítása, szunnyadás funkció

Mindkét ébresztés aktiválható vagy deaktiválható (kikapcsolható), ha az ébresztõ jel még nem szólalt meg.

 1. NyomjaazALARM gombotegyszer,ezzelaz1.ébresztésiidõbeállításimódbalép. Ha kétszer nyomja a gombot, a 2. ébresztési idõ beállítási módba jut. Az ébresztési idõ beállításokat mindkét esetben azonos módon lehet aktiválni – deaktiválni.
 2. Nyomja a MODE gombot egyszer, ezzel csak az 1. ébresztési idõt aktiválja. A szimbólum jelenik meg.
 3. Nyomja a MODE gombot kétszer, ezzel csak a 2. ébresztési idõt aktiválja. A szimbólum jelenik meg.
 4. NyomjamegaMODEgombotháromszor,ekkormindkétébresztésiidõt(1.és2.)aktiválja.A2szimbólum megjelennek. ok1

5. Nyomja meg a MODE, gombot négyszer, ekkor mindkét ébresztési idõt deaktiválja (kikapcsolja).
Mindkét szimbólum kialszik, és mindkét ébresztés kikapcsolt állapotban van.

Dizájnos Digitális Tükörkijelzős Ébresztőóra