Elektromos festékszóró

használati utasítás

Köszönjük, hogy megvásárolta az Elektromos festékszóró spray pisztolyt. Kérjük, figyelmesen olvassa el a biztonsági és használati utasítást a termék használat előtt. Tartsa meg a kézikönyvet a későbbiekre.

Biztonsági figyelmeztetések:

A következő előírások elmulasztása esetén a termék áramütést, tüzet és komoly sérüléseket okozhat. Használható anyagok ezzel a spray-vel, mint például festék és oldószerek, tartalmazhat veszélyes, romboló, robbanó és maró összetevőket.

 1. Munka terület:

 • Tartsa tisztán és rendezetten a munkaterületet. Zsúfolt és gyengén megvilágított munkaterületen balesetveszélyes.

 • Ne használja az Elektromos festékszórót-ot gyúlékony és robbanó folyadékok, gázok és porok közelében.

 • Ne spray-zen gyúlékony források közelében, mint például nyílt láng, cigaretta, szikra, izzó vezeték vagy forró felületen.

 • Robbanás elkerülése érdekében, győzödjön meg róla, hogy biztosítva van- e természetes vagy mesterséges szellőztetés.

 • Fedjen le mindent, amit nem kíván lefesteni. Ne felejtse el, hogy a szél nagyobb területre viheti a permetezett festéket és károkat okozhat.

 1. Elektronikus figyelmeztetések:

 • Kerülje el a földelt felületeket, mint például hősugárzók és hűtőket, mert áramütést okozhatnak.

 • Soha ne módosítsa az eredeti permetszóró elektromos kábelét. Soha ne csatlakoztassa a kábelt más földelt eszközökkel együtt. Az eredeti kábel használata csökkenti az áramütés esélyét. Ne használja az eszközt, ha a kapcsoló hiányos.

 • Tartsa távol az eszközt esőtől és páratartalomtól. Ne engedje, hogy víz kerüljön az eszközbe, mert ezzel növekszik az áramütés esélye.

 • A kábelt csak rendeltetés szerűen használja. A kábelt tartsa távol forró forrásoktól, olajtól, éles élektől és mozgó alkatrészektől. Sérült és törött kábel növeli az áramütés esélyét.

 • Ha kint permetez, akkor használjon kültéri hosszabbítót.

 1. Emberi biztonság

 • Nagyon figyeljen oda, hogy mit csinál és óvatosan használja a terméket. Ne használja az eszközt, ha fáradt vagy gyógyszer vagy alkohol hatása alatt áll. A figyelmetlen használat közben súlyos sérüléseket szerezhet.

 • Használjon védőmaszkot permetezés közben. A festék- és oldószergőzök ártalmas lehet az egészségére.

 • Tartsa távol a gyerekeket és más embereket használat közben. Elvesztheti a figyelmét az eszközről, ha mások megzavarják.

 • Nehogy véletlenül bekapcsolva hagyja az eszközt. Győzödjön meg róla, hogy a kapcsoló kikapcsolt állapotban van mielőtt csatlakoztatja a hálózatba. Tartsa az ujját a kapcsolón amikor az eszközt csatlakoztatja a hálózatra mert, ha a kapcsoló bekapcsolt állapotban van, akkor az balesetveszélyes.

 • A váratlan sérülések elkerülése érdekében, Győzödjön meg róla, hogy stabil pozícióban és egyensúlyban van-e mindig.

 • Használjon védő ruházatot és biztonsági szemüveget. Sérülés elkerülése érdekében, viseljen védőfelszerelést mint például: maszkot, kesztyűt, csúszásmentes cipőt, védősisakot és füldugót. Tartsa magát jól fedve amikor használja a Festékszórót és tartsa távol a ruháját, haját és bőrét a festéktől.

 • Ne viseljen laza ruházatot vagy ékszereket, és tartsa távol a haját, ruháját és kesztyűjét a mozgó részektől, hogy megelőzze, hogy az eszköz nehogy bekapja őket.

 • Ne célozzon a permetszóróval más emberekre vagy állatokra.

 • Az elektromos festékszórót nem mindenki használhatja, beleértve a fizikai, szellemi, érzékszervi sérült gyerekeket, vagy megfelelő tudás és tapasztalattal NEM rendelkező embereket, hacsaknem felelősséget vállal más biztonságáért és utasításokat ad, hogy hogyan használja az eszközt. A gyerekek nem játszhatnak ezzel az eszközzel.

 1. Helyes használat

 • Csak ajánlott anyagokat használjon a permetszóróhoz.

 • Soha ne tisztítsa gyúlékony anyaggal, aminek a gyulladáspontja 21Celsiusfok.

 • Sohane spray-zen gyúlékony anyagokra.

 • Soha ne spray-zen ismeretlen eredetű anyagokra.

 • A spray tartály nem használható másképp, mint az előírtak szerint, mert robbanást okozhat. Kövesse a dobozon megtalálható előírásokat és a gyári utasításokat.

 • Tartsa távol az eszközt veszélyes gőzök elől. Ne spray-zen az eszközre.

 • Fejezze be az eszköz használatát, ha festék jön ki a szellőzőcsőből. Szedje szét és tisztítsa ki a szellőző csövet, a szelepet és a membránt. Vegye ki a membránt, ha szükséges.

 • A Festékszórónak, hő érzékelő biztosítéka van, ami kikapcsolja az eszközt, ha túlmelegedett. Ha a biztosíték kiég, kapcsolja ki az eszközt, csatlakoztassa le a hálózatról, és hagyja lehűlni legalább 30 percig. Cserélje ki a túlmelegedés okozóját, vizsgálja meg, hogy a tömlő törött, a légszűrő koszos-e, vagy a légkeverő ventilátor zárolt-e.

 1. Szerviz

 • A festékszórót csak képzett személy javíthatja, eredeti alkatrészekkel.

 • A veszélyelkerülése érdekében, ha a kábel károsodott, akkor azt csak az Ügyfélszolgálat cserélheti ki képzett technikussal.

Részei:

Az első kép:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

szórófej

levegő sapka gyűrű

pisztoly test

ravasz

folyadékadagoló

levegő csatorna

szelepsapka

festék tartály

fújócső

vállpánt

ki-bekapcsoló gomb

elektromos kábeldugó

viszkozitás tartály

Különböző anyagok:

Csak az ajánlott anyagokra használja.

Készítse elő a festendő felületet.

A spray-t használhatja hígítatlan vagy némileg higított festékkel vagy lakkal.

Ha a festék higítottnak kell lennie, kezdje 10%-os hígítással. Töltse fel a tartályt egy liter festékkel amennyit kíván használni.

Ne feledje, hogy a viszkozitás tartály csak egy deciliter. Fedje be a nyílást és töltse fel a kívánt mennyiségű hígítóval. Adja hozzá a hígítót a festékhez és keverje el jól. Mérje ki a viszkozitást a lenti ajánlás szerint. Ha a festéket tovább kell hígítani, akkor még további 5% szükséges (fél kupakkal) és mérje ki viszkozitást. Ha a festék még most sem érte el a megfelelő sűrűségét, ismételje meg a lépéseket amig nem lesz megfelelő sűrűségű.

Ezt a spray-t csak 25 és 50 másodperc viszkozitású termékkel használható.

Merítse a viszkozitás mérőedényt a folyadékba feltölteni. Idő, mire a folyadék belefolyik a mérőedénybe. (Második ábra)

A lenti ajánlat szerint használja, mint útmutató, de érdeklődjön a gyártónál, hogy az Ön által kívánt festéket szükséges-e hígítani.

Ajánlat:

Víz bázisú festék: 25-50 mp

Zománc festék és víz- és oldószer bázisú színezett lakk: 45-50 mp

Lakk: hígítatlant használj

Alapozók: 45-50 mp

Fa burkoló, olaj, fertőtlenítő, növényi- egészségügyi termékek: hígítatlan használj

Kövessen az utasítást, ha nincs külön utasítás a kívánt termékhez. Ha van külön leírás hozzá, kövesse azt.

Eszköz használata:

Ellenőrizze az áramforrás feszültségét. Az áramforrás feszültségének meg kell egyeznie az elektromos eszköz típustábláján található adatokkal.

Helyezze a vállára a vállpántot. Vegye ki a festékszóró pisztolyt az állványából, és irányítsa a festeni kívánt felület felé. A festékszórást egyenletes nyugodt mozdulatokkal végezze, a pisztolyt tartsa azonos távolságban a festendő felülettől. A javasolt távolság 10-30 cm közötti legyen a szórásmintától és a felhasznált festékanyagtól függően. Vezesse a szórópisztolyt a felülettel párhuzamosan egyenletes sebességgel. Ne tegyen körkörös mozdulatokat, amely ronthatja a szórás minőségét. A szórás megkezdése előtt vegyen elő egy darab kartonpapírt és mindig végezzen szóráspróbát. A visszahúzásoknál ne tartsa ujját a ravaszon, így elkerülheti a véletlenszerű festékszórást, és a foltok vagy festéklecsurgások kialakulását a felületen.

Szórási minta:

HH = vízszintes lapos sugár

W = függőleges lapos sugár

CC = Kör keresztmetszetű sugár

A vízszintes és függőleges lapos sugár (HH-VV) nagy felületek festésére használatos. A kör keresztmetszetű sugár (CC) kisebb tárgyak, vagy nehezen elérhető felületek (peremek, sarkok) festésekor használatos.

FIGYELMEZTETÉS! A tartályban lévő összes festék felhasználásához döntse meg a megfelelő szögben a szívócsövet.

Szórási technika:

 • A legjobb eredmény érdekében, győződjön meg, hogy a felület teljesen tiszta a szórás előtt. Óvatosan készítse elő a felületet, ha szükséges.

 • Fedjen le minden olyan felületet, amit nem kíván lefesteni, még a csavarokat is.

 • A szórás megkezdése előtt vegyen elő egy darab kartonpapírt és mindig végezzen szóráspróbát. Mindig kintről kezdjen spray-zni. Kerülje el a nem kívánt felületeket.

 • A javasolt távolság 5-15 cm közötti legyen a szórásmintától és a felhasznált festékanyagtól függően. Vezesse a szórópisztolyt a felülettel párhuzamosan egyenletes sebességgel. Ne tegyen körkörös mozdulatokat, amely ronthatja a szórás minőségét.

 • A festékszóró pisztoly tökéletes működtetése és élettartamának megőrzése végett mindig végezze el a szükséges tisztítási és karbantartási műveleteket.

Az eszköz szüneteltetése:

Tegye a következőket, ha szükséges szüneteltetni az eszközt, akkor ezt 4. óra után tegye:

 • Kapcsolja ki

 • Helyezze a spray pisztolyt a tartóba

 • Ha 2 összetevőjű lakk-kal dolgozik, akkor azonnal tisztítsa ki az eszközt.

Az eszköz kikapcsolása és tisztítása

Takarítsa ki megfelelően az eszközt a további használathoz.

 • Húzza ki konnektorból a dugót. A hosszú szünetek és a munka befejezése előtt nyissa ki a tartályt. Hagyja a tartályt nyitva egy rövid ideig, és tárja be megint vagy húzza meg a ravaszt a pisztolyon, és öntse vissza a maradék festéket az eredeti dobozába.

 • Csavarja vissza a tartályt. Öntse vissza az összes megmaradt anyagot az eredeti dobozába.

 • Takarítsa ki a tartályt és a szívócsövet egy kefével. Takarítsa ki a ventilátort.

 • Öntsön oldószert vagy vizet a tartályba és zárja be. Csak 21 Celsius fok gyulladáspontú oldószert használjon.

 • Szerelje le a pisztolyt.

 • Dugja be a konnektorba az eszközt, kapcsolja be az eszközt és spray-ze az oldószert egy ruhadarabra.

 • Kapcsolja ki és húzza ki az eszközt.

 • Csavarja le a tartály tetejét és ürítse ki. Távolítsa el a csövet és a szórófejet.

 • Húzza ki a ventilátor csövet a pisztolyból. Csavarja le a szelep fedelét és távolítsa el a membránt. Takarítsa ki az összes részét gondosan.

 • Csavarja le az anyacsavart, távolítsa el a levegősapkát és a szórófejet. Tisztítsa meg a levegősapkát és a szórófej csatlakozót egy kefével, és vízzel. Soha ne takarítsa ki a csatlakozókat, a membránt, a szórófejet vagy a ventilátor pisztolyát úgy, hogy fémre céloz közben.

 • A pisztolyt kívülről takarítsa meg egy vizes vagy oldószeres ronggyal.

 • Szerelje össze a részeket.

Az eszköz összeszerelése:

Az eszközt csak ép membránnal használd. Helyezd a membránt a szelep alsó részére a jelzéssel felfelé. Keresd meg a jelzést a spray pisztolyon. Óvatosan helyezd a szelep tetejét és csavard rá amig szorul. Helyezze be a ventilátor csövet a szelepen és a szűrőn keresztül a spray pisztolyba. Helyezd a szórófej csatlakozót a szórófejen a résbe.

Helyezd be a szórófejet a pisztolyba és fordítsd a megfelelő irányba. Rakd a levegő sapkát a szórófejbe és szorítsd rá az anyacsavart.

Helyezd be a tartály csatlakoztatót a szívócső alatt és csúsztasd össze. Óvatosan fordítsd el a tartály csatlakozót és helyezd be a szívócsövet a tartállyal a pisztoly testébe.

A készlet tartalmaz:

 • Fő egységet

 • Csövet

 • Vállpánt

 • Viszkozitás mérőtartály

 • Spray pisztoly

 • festék tartály

 • tisztitó készlet

Műszaki jellemzők:

Névleges feszültség: 230- 240V; 50/60 Hz

Teljesítmény:650 W

Tartály űrtartalma: 800 mL

Rugalmas tömlő hossza: 1,5 m

Max viszkozitás: 130 Din– mp

Motor gyorsasága: 32.000 rpm

Súly: 1,9 kg

Figyelem!

Információk az elektromos berendezések megsemmisítéséről A termék élettartamának lejárta vagy a teljes megrongálódás után, amikor a javítása már nem gazdaságos, a készüléket ne dobja a háztartási szemétgyűjtőbe, hanem szedje szét alapanyagai szerint és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően adja le az egyes anyagokat a kijelölt gyűjtőhelyeken. A helyes megsemmisítéssel hozzájárul a természeti értékek és az emberi egészség megőrzéséhez, melyeket a helytelen szemétlerakás súlyosan károsíthat. További információkról érdeklődjön a legközelebbi szemétgyűjtő helyen vagy az illetékes helyi hivatalban. A helytelen megsemmisítés és szemetelés a nemzetközi előírások alapján súlyos büntetéseket vonhat maga után.

Elektromos festékszóró