Figyelmeztetés

Mérés előtt hagyja a hőmérőt legalább 30 percig szobahőmérsékleten (temperálódni). Tartsa tisztán a hallójáratot, a lerakódott fülzsír pontatlan mérést eredményezhet. Az LCD kijelzőn megjelező ikon jelzi, ha a hőmérő felkészült a mérésre.
Ne karcolja meg, és védje minden egyéb sérüléstől a szondát, ellenkező esetben meghibásodhat a készülék. Ilyen meghibáso- dásra nem érvényes a garancia!

Ha az LCD kijelzőn nem jelenik meg semmilyen ikon a gomb megnyomása után sem, vegye ki majd tegye vissza az elemet. Ne használja a fülhőmérőt, ha a hallójárat gyulladt vagy megsérült.

Mérés

Testhőmérséklet mérése a hallójáraton keresztül

1. Nyomja meg az on/recall gombot a hőmérő bekapcsolásához, a kijelzőn megjelennek az ikonok (A ábra).
Várja meg, míg a kijelző átvált és a B ábrán látható módon felkészül a mérésre.
2. A fület egyszerre kicsit felfelé és hátrafelé húzva egyenesítse ki a hallójáratot, hogy a dob- hártya láthatóvá váljon.

1 évnél fiatalabb gyermekek esetében: Húzza a fület hátrafelé.
1 évnél idősebb gyermekek és felnőttek esetében: Húzza a fület egyszerre fel- és hátrafelé.
(Figyelem: Néhány szakember csak 6 hónaposnál fiatalabb gyermekek esetében nem javasolja
fülhőmérő használatát.)
3. A fül hátrahúzása közben helyezze be a szondát a hallójáratba (minél mélyebbre), nyomja meg a scan gombot, majd engedje el. A mérés befejeztét sípszó jelzi. Vegye ki a hőmérőt a hallójáratból. A kijelzőn megjelenik a mért hőmérséklet.
4. Mérés megismétlése: A következő mérés előtt várjon kb. 15 másodpercet, míg a jobb sarokban megjelenik a fül ikon, majd végezze el a mérést. Nyomja meg a scan gombot, majd engedje el. A mérés befejeztét sípszó jelzi. Vegye ki a hőmérőt a hallójá- ratból. A kijelzőn megjelenik a mért hőmérséklet. Javaslat: A két mérés között eltelt idő ne legyen több 1 percnél.

Tisztítás és karbantartás

1. A hőmérőt pormentes, száraz helyen tárolja, közvetlen napfénytől védett helyen. A környezeti hőmérséklet ne legyen ingadozó és -25 ̊C – 55 ̊C közötti tartományon belül legyen.
2. A szonda felületének tisztításához használjon alkoholba vagy langyos vízbe mártott vattatampont. Tisztítás közben legyen nagyon óvatos, nehogy a szonda megsérüljön. Ügyeljen rá, hogy a hőmérőbe ne kerülhessen semmilyen folyadék.

3. Ne használjon maró hatású tisztítószereket, oldószereket és benzint a tisztításhoz, és soha ne merítse folya- dékba a hőmérőt. Ne karcolja meg, és védje minden egyéb sérüléstől a szondát (a garancia érvényét veszti).

Környezetvédelem

Információk az elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítéséről
A készülék élettartamának lejárta vagy a teljes megrongálódás után, amikor a javítása már nem gazdaságos, a készülé- ket ne dobja a háztartási szemétgyűjtőbe, hanem szedje szét alapanyagai szerint és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően adja le az egyes anyagokat a kijelölt gyűjtőhelyeken.
A helyes megsemmisítéssel hozzájárul a természeti értékek és az emberi egészség megőrzéséhez, melyeket a helytelen szemétlerakás súlyosan károsíthat. További információkról érdeklődjön a legközelebbi szemétgyűjtő helyen vagy az illetékes helyi hivatalban. A helytelen megsemmisítés és szemetelés a nemzetközi előírások alapján súlyos büntetéseket vonhat maga után.
Az elemeket soha ne a háztartási szemétgyűjtőbe dobja, hanem adja le a megfelelő gyűjtőhelyeken

INFRÁS LÁZMÉRŐ