Ismerkedés a készülékkel
1.1 Mi az és mi lehet a Digital TENS/EMS?
A Digital TENS/EMS (digitális TENS/EMS) az elektrostimulációs készülékek csoportjába tartozik. Három alapfunkciót tartalmaz, amelyeket egymással kombinálva lehet alkalmazni:
1. Idegpályák elektromos stimulálása (TENS)
2. Izomszövet elektromos stimulálása (EMS)
3. Elektromos jel által kiváltott masszírozó hatás.
E célból a készüléknek két független stimulációs csatornája és négy öntapadó elektródja van. Sokoldalúan alkalmazható funkciókat kínál az általános jó köz- érzet fokozásához, fájdalomcsillapításhoz, a test fittségének fenntartásához, feszültségoldáshoz, az izomzat revitalizálásához és a fáradtság legyőzéséhez. Ön vagy választhat az előre beállított programok közül, vagy saját maga határozhatja meg ezeket az igényeinek megfelelően.
Az elektrostimulációs készülékek hatásmechanizmusa a test saját impulzu- sainak lemásolásán alapul, amelyeket a készülékek elektródok segítségével
a bőrön keresztül továbbítanak az ideg- ill. izomrostokra. Az elektródokat kezelésnél sok testtájon el lehet helyezni, ahol az elektromos ingerek veszély- telenek és gyakorlatilag fájdalommentesek. Meghatározott alkalmazásoknál Ön csupán egy enyhe bizsergést vagy vibrálást érez.

A szövetbe küldött elektromos impulzusok befolyásolják az izgalomátvitelt az ingervezetékekbe, valamint az alkalmazási területen levő idegdúcokba és izomcsoportokba. Az elektrostimulálás hatása rendszerint csak a rendszeresen megismételt alkalmazás után ismerhető fel. Az elektrostimuláció az izomban nem helyet- tesítiarendszeresedzést,decélszerűenkiegészítiannakhatását.

Az elektromos izomstimulálás (EMS) egy széles körben elterjedt és álta- lánosan elismert módszer, és évek óta alkalmazzák a sportorvostanban és a rehabilitációs kezeléseknél. A sportban és a fitnessben az EMS-t többek között a hagyományos izomtréning kiegészítéseként alkalmazzák, hogy növeljék az izomcsoportok teljesítőképességét, és a testarányokat a kívánt esztétikai eredményekhez igazítsák. Az EMS alkalmazása két irányba tart. Egyrészt az izomzat célzott erősödését idézheti elő (aktiváló alkalmazás), másrészt pedig egy feszültségoldó, pihentető, ellazító hatást (relaxáló alkalmazás) érhet el.

Az aktiváló alkalmazáshoz tartoznak az alábbiak:
• izomtréningatartósteljesítménynöveléséhezés/vagy
• izomtréningameghatározottizmokvagyizomcsoportokerősítéséhez,a testarányok kívánt megváltoztatásának elérése céljából.

A relaxáló alkalmazáshoz tartoznak az alábbiak:
• izomrelaxációazizommerevségekfeloldásához

 • azizomfáradtságtüneteinekenyhítése
 • azizomregenerálódásánakgyorsításanagyizomteljesítményután(pl.maratonfutás után).Ráadásul a Digitális TENS/EMS a beépített masszázstechnológia révén lehetővé teszi, hogy egy érzet és hatás szempontjából a valódi masszázsra támaszkodó programmal feloldja az izomfeszültségeket és legyőzze a fáradt- ság tüneteit.Az ebben az útmutatóban található beállítási javaslatok és programtáblázatok segítségével gyorsan és egyszerűen meghatározhatja a készülék-beállítást a mindenkori alkalmazás (az érintett testtájtól függően) és a kiváltani szándéko- zotthatásszámára.A két külön-külön beszabályozható csatorna révén a Digital TENS/EMS azzal az előnnyel rendelkezik, hogy az impulzusok intenzitását egymástól függetlenül két kezelendő testtájhoz igazítja hozzá, például azért, hogy a testen mindkét oldalt lefedje, vagy nagyobb szövetfelületeket egyenletesen stimuláljon. A két csatorna egyéni intenzitás-beállítása azt is lehetővé teszi Önnek, hogy egyidejűleg két különböző testtájékot kezeljen, aminek révén időmegtakarítást érhet el a sorozatos egyes kezelésekhez képest.

2. Fontos útmutatások
A készülék alkalmazása nem helyettesíti az orvosi konzultációt és a

kezelést. Ezért mindenfajta fájdalom vagy betegség esetén először kérdezze meg az orvosát!

FIgyELMEZTETÉS!
Az egészségkárosodások megelőzése érdekében az alábbi esetekben nyomatékosan eltanácsoljuk Önt a Digital TENS/EMS használatától:

 • Beépítettelektromoskészülékeknél(mintpl.aszívritmus-szabályozó)
 • Fémimplantátumokmegléteesetén
 • Inzulinpumpáthasználóknál
 • Magas láz esetén (pl. 39 °C-nál magasabb)
 • Ismertvagyakutszívritmuszavaroknálésaszívbenjelentkezőmásingerületképzési és -vezetési zavarok esetén
 • Rohamok(pl.epilepszia)esetén
 • Terhességesetén
 • Fennállórákosmegbetegedésekesetén
 • Olyanoperációkután,amelyeknélafokozottizom-összehúzódásokzavarhatnák a gyógyulási folyamatot
 • Nemszabadaszívközelébenalkalmazni.Astimulálóelekt-ródokat a mellkas (a bordák és a szegycsont által határolt) egyetlen pontján sem szabad alkalmazni, különösen nem a két nagy mellizmon. Itt növelheti a kamra-fibrilláció kocká- zatát, és szívmegállást okozhat
 • Acsontoskoponyán,aszáj,agaratvagyagégefő tartományában
 • Anyak/nyakiverőérterületén
 • Agenitáliákkörnyékén
 • Akutvagykrónikusbetegségbenszenvedő(sérültvagygyulladt)bőrön,(pl. fájdalmas és fájdalommentes gyulladások, bőrpír, bőrkiütések (pl. allergia), égések, zúzódások, duzzanatok és nyílt, valamint gyógyulási folyamatban levő sebek esetén, gyógyulófélben levő operációs hegeken)
 • Magas páratartalmú környezetben, pl. fürdőszobában vagy fürdés ill. zuhanyozás közben
 • Alkoholfogyasztás után ne használja!
 • Nagyfrekvenciássebészetieszközrevalóegyidejűrácsatlakozásesetén. A készülék használata előtt az alább felsorolt esetekben konzultáljon a kezelőorvosával:
 • Akutmegbetegedések,különösenmagasvérnyomásgyanújavagyfennállása, véralvadási zavarok, thrombusembóliás megbetegedésekre való hajlam, valamint rosszindulatú új képződmények.
 • Mindenbőrbetegség
 • Nemtisztázottkrónikusfájdalom,testtájéktólfüggetlenül
 • Cukorbetegség
 • Mindencsökkentfájdalomérzetteljáróérzékenységzavar(mintpl. anyagcserezavarok)
 • Egyidejűlegvégrehajtottorvosikezelések
 • Astimulálókezelésselfellépőpanaszok
 • Tartósbőrirritációkugyanazonazelektródhelyentörténőhosszantartó stimulálás alapján.FIGYELEM!
  A Digital TENS/EMS készüléket kizárólag
 • Embereken
 • Arraacélrahasználja,amirekifejlesztettük,éscsakisazebbenahasználati útmutatóban leírt módon! A készülék mindennemű szakszerűtlen használata veszélyes lehet.
 • Külsőleghasználja!
 • Aveleegyüttszállítottésutánarendelhetőeredetipótalkatrészekkelhasználja, ellenkező esetben elveszti a szavatossági igényét!ÓVINTÉZKEDÉSEK:
  • Azelektródokatmindigenyhehúzássaltávolítsaelabőréről,hogyelkerülje a ritkán előforduló nagyon érzékeny bőr sérüléseit!
  • Tartsatávolakészülékethőforrásoktól,ésnehasználjarövid-ésmikrohullámú készülékek (pl. mobiltelefon) közelében (~1 m), mert ez kellemetlen áramcsúcsokhoz vezethet!
  • Netegyekiakészüléketközvetlennapnakvagymagashőmérsékletnek!

 

 • Óvja a készüléket portól, szennyeződéstől és nedvességtől! A készüléket sohanemmerítsebelevízbevagymásfolyadékokba!
 • A készülék saját használatra alkalmas.
 • Az elektródokat higiéniai okokból csak egy személy használhatja.
 • Ha a készülék nem működik megfelelően, ha rosszullét vagy fájdalom lép föl, azonnal szakítsa félbe a használatot!
 • Az elektródok eltávolításához vagy áthelyezéséhez előzőleg kapcsolja ki a készüléket ill. a hozzá tartozó csatornát, hogy elkerülje az akaratlan irritációt!
 • Ne változtassa meg az elektródokat (pl. levágással)! Ez nagyobb áramsűrűséghez vezet és veszélyes lehet (max. ajánlott kiindulási érték az elektródokhoz: 9 mA/cm2, 2 mA/cm2-nél nagyobb tényleges áramsűrűség esetén fokozott figyelem szükséges).
 • Ne használja alvás, gépjármű vezetése közben vagy gépkezeléssel egyidejűleg!
 • Nehasználjaolyantevékenységeknél,amelyeknélegyváratlanreakció(pl. erősebb izom-összehúzódás az alacsony intenzitás ellenére) veszélyes lehet!
 • Ügyeljenarra,hogystimulálásközbennekerülhessenekérintkezésbeaz elektródokkal fémtárgyak, mint pl. övcsatok vagy karkötők! Ha azon a testtájon, ahol a készüléket használja, ékszert vagy piercinget (pl. köldök- piercinget) visel, ezeket a készülék használata előtt el kell távolítania, ellenkező esetben pontszerű égésekre kerülhet sor.
 • Azesetlegesveszélyekmegelőzéseérdekébentartsatávolagyermekeket a készüléktől!
 • Ne cserélje össze az érintkezős elektródkábelt az Ön fejhallgatóival vagy más készülékekkel, és ne kösse össze az elektródokat más készülékekkel!
 • Ne használja ezt a készüléket más olyan készülékekkel egyidejűleg, amelyek elektromos impulzusokat adnak le a testére!
 • Ne használja gyúlékony anyagok, gázok vagy robbanóanyagok közelében!
 • Ne használjon akkukat, és csak ugyanolyan elemtípusokat alkalmazzon!
 • Azelsőpercekbenülvevagyfekvehajtsavégreazalkalmazást,hogya bolygóideg-reakció ritka eseteiben (gyengeség-érzet) ne legyen kitéve szükségtelen sérülésveszélynek! Ha gyengeséget érez, azonnal állítsa le a készüléket és tegye a lábait magasra (kb. 5-10 percig)!
 • Nemajánljukabőrelőkezelésétzsíroskrémmelvagykenőccsel,ezáltal ugyanis nagyobb mértékű lesz az elektródkopás, ill. itt is kellemetlen áramcsúcsokra kerülhet sor.

Sérülés

 • Hasérülésekeseténkétségeivannak,nehasználjaakészüléket,és forduljon a kereskedőhöz vagy a megadott címen található szervizhez!
 • Ellenőrizze, hogy a készüléken nem mutatkoznak-e a kopás vagy sérülés jelei! Ha ilyen jeleket talál, vagy ha a készüléket szakszerűtlenül használta, újbóli használat előtt el kell vinnie a gyártóhoz vagy a kereskedőhöz.
 • Azonnal kapcsolja ki a készüléket, ha megsérült, vagy ha üzemzavar törté- nik!
 • Semmilyen körülmények között ne kísérelje meg saját kezűleg kinyitni és/ vagy megjavítani a készüléket! A javításokat csak a vevőszolgálattal vagy erre felhatalmazott kereskedőkkel végeztesse el! Ennek az utasításnak a figyelmen kívül hagyása a garancia megszűnését vonja maga után.
 • A gyártó nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyeket a szakszerűtlen vagy helytelen használat okozott.Tájékoztató az ESD-hez (elektrosztatikus kisülés)Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ESD figyelmeztető táblával ellátott kapcsolóhüvelyeket nem szabad megérinteni.ESD elleni óvintézkedések:
 • –  AzESDfigyelmeztetőtáblávalellátottcsatlakozódugókat/kapcsolóhüve-lyeket ne érintse meg ujjaival!
 • –  AzESDfigyelmeztetőtáblávalellátottcsatlakozódugókhoz/kapcsolóhüvelyekhez ne érjen hozzá a kezében tartott szerszámmal!Az ESD figyelmeztető táblákkal kapcsolatos további magyarázatok, valamint a lehetséges oktatások és azok tartalma igény esetén hozzáférhető a vevő- szolgálatnál.

Állítsa az Erõsség beállítás Skála / Fõkapcsoló gombot”OFF” (Ki) helyzetbe.

2. Nyissa fel az elemtartó a központi egység hátlapján.

fedõt

 1. Az elemeket az elemtartón feltüntetett jelzésnek megfelelõ polaritással (+ és -) illessze be a helyére.
 2. Tegye a helyére az elemtartó fedelet.

2.2. Az elektródvezeték csatlakoztatása

 1. Állítsa az Erõsség-beállítás Skála / Fõkapcsoló gombot a “•“ helyzetbe.
 2. Illessze be az Elektródvezeték csatlakozóját a központi egységen lévõ Elektródvezeték csatlakozó házba.
 3. Az Elektródvezetéket csatlakoztassaa tartós Párnákhoz

Helyezze a tappancsokat a tap- pancstartóra és biztonságosan csatlakoztassa az Elektród- vezeték csatlakozóját.

* Bár az Elektródvezeték csat- lakozója piros vagy fehér színû, a színtõl függetlenül bármelyik tappancs bármelyik Elektródvezetékhez csatla- koztatható.

Alkalmazási terület:

alkalmazhato_terulet

Ajánlott:

A kiválasztott területen 10-15 perces stimulálást végezni

Naponta 2-szer ajánlott elvégezni

Az elején kezdje gyengébb fokozottal, és az idő haladtával növelje a fokozatot

idegstimulator_mukodes

DIGITÁLIS IZOM- ÉS IDEGSTIMULÁTOR